Välkommen till oss, Märta & Eva!

Att vara professionell doula kräver mycket av oss både i yrkeskunnande, känslomässig mognad, fysiskt och psykiskt. Det är ett så viktigt arbete!

Ibland kan ramar och tydlighet göra att det blir enklare att röra sig bekvämt utanför dem! Därför har vi tagit fram en checklista för doulauppdrag. Den är tänkt att vara ett stöd för dig som möter blivande föräldrar i din roll som doula.Känn dig fri att använda och ändra så att den passar dig.

Och Du, lycka till i det viktaga arbetet som doula.

Hälsningar, Märta & Eva

Subscribe

    We respect your privacy. Unsubscribe at any time.